Φραγκομάτοι

Image

Κατηγορία Ελλήνων Κυπρίων κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας, που λέγονταν και ελεύθεροι (λεύτεροι) και πιθανότατα ήταν παρόμοια με την τάξη των ελευθέρων των Βυζαντινών χρόνων.

 

Επρόκειτο για την περισσότερο προνομιακή κατηγορία της μάζας του κυπριακού πληθυσμού. Ήταν απελεύθεροι, πάροικοι που εξαγόρασαν την ελευθερία τους και είχαν το δικαίωμα να κατέχουν γη. Πλήρωναν όμως κι αυτοί φόρους. Στην τάξη των φραγκομάτων ανήκε κι ο κατώτερος κλήρος της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Κύπρου.

 

Οι λεύτεροι ή φραγκομάτοι ήταν κάτοικοι τόσο της υπαίθρου (που ασχολούνταν με τη γεωργοκτηνοτροφία) όσο και των πόλεων (τεχνίτες).

 

Βλέπε λήμμα:  πάροικοι και Φραγκοκρατία- Κοινωνικές τάξεις- θεσμοί