Σπλαγχνοεντεριφόρον

Image

Λέξη που χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι Κύπριοι για ένα είδος τελετουργικού δοχείου. Η λέξη απαντάται σε αναθηματική επιγραφή, που αναφέρει ότι το σπλαγχνοεντεριφόρον ανετέθη στη Νύμφη μαζί με άλλα πολλά.

 

Όπως φαίνεται από την ετυμολογία της λέξης, το δοχείο αυτό ήταν πιατέλα, όπου ετοποθετούντο τα εντόσθια των ζώων.

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια