Κουζούπα

Image

Έτσι λέγεται ο κορμός του αμπελιού. Η λέξη χρησιμοποιείται μόνο για τα φυτά του αμπελιού που δεν αναπτύσσονται σε μεγάλο ύψος σε «στραταρκές», αλλά που παραμένουν χαμηλά σε φυτείες.

 

Η λέξη προέρχεται, πιθανότατα, από την αρχαία ελληνική κύβη, που σημαίνει κεφαλή.