Βίκλα ή Βίγλα

Image

Η λέξη βίκλα ή βίγλα σημαίνει σκοπιά, φρουρά ή παρατηρητήριο, απ' όπου και το ρήμα βιγλίζω (= φρουρώ, παραμονεύω), καθώς και το ουσιαστικό βιγλάτορας (= φρουρός). Η λέξη έχει λατινική ρίζα (από τη λέξη vigilia = φυλακή, ή το ρήμα vigilare = αγρυπνώ).

 

Με τις ονομασίες Βίκλα, Βίκλες κλπ. υπάρχουν πάρα πολλά τοπωνύμια σε διάφορα μέρη της Κύπρου. Η ονομασία τέτοιων περιοχών του νησιού οφείλεται στο γεγονός ότι ήδη από τα Βυζαντινά χρόνια κι αργότερα, κατά τον Μεσαίωνα, υφίσταντο σ' αυτές στρατιωτικά φυλάκια και φρουρές που σκοπό είχαν την έγκαιρη επισήμανση εχθρικών καραβιών που πολύ συχνά πλησίαζαν την Κύπρο για επιδρομές.