Βατερός ή βατερή ή βατερόν

Αγρός ή τοποθεσία ή χωράφι γεμάτο από βάτους.