Καρτούππιν

Έτσι λέγεται στην Κύπρο το εσωτερικό μέρος του κραμβιού και του κουνουπιδιού (ανθοκράμβης), επειδή θεωρείται ως η καρδιά των φυτών αυτών. Για τον ίδιο λόγο ονομάζεται καρτούππιν σε μερικές περιοχές της Κύπρου και ο κεντρικός βλαστός της φοινικιάς.