Βατζερή

Έτσι λέγεται ο τόπος όπου βατεύονται τα ζώα (συνουσιάζονται) για αναπαραγωγή. Λέγεται και βατούρα.