Ζευλιάρης

Image

Έτσι ονομάζεται ο ένας από δυο συνεταίρους γεωργούς, ο οποίος έχει μερίδιο ενός τετάρτου από τα κέρδη. Ο συνεταιρισμός συμφωνείται μεταξύ ενός πλουσίου αγρότη που έχει χωράφια, βόδια για όργωμα και όλα τα άλλα απαραίτητα για την παραγωγή, και ενός φτωχού. Ο πρώτος διαθέτει αυτά που έχει, ενώ ο δεύτερος προσφέρει την εργασία και τον κόπο του. Τελικά ο πρώτος δικαιούται τα τρία τέταρτα της παραγωγής και ο δεύτερος το υπόλοιπο ένα τέταρτο. Ο δεύτερος λέγεται ζευλιάρης γιατί έχει στο συνεταιρισμό μετοχή μιας ζεύλας από τις τέσσερις ζεύλες του ζυγού στον οποίο δένονται τα βόδια για το όργωμα.

 

Ο συνεταίρος που δικαιούται το μισό των κερδών, λέγεται φουμουσιάρης ή πουμουσιάρης (από τις λέξεις από μισό).

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια