Ταπατζ’ιά

Image

Οικιακό είδος της παραδοσιακής κυπριακής καλαθοπλεκτικής. Ήταν είδος κοφινοειδούς δικτυωτού αντικειμένου που κρεμαζόταν από τη στέγη του αγροτικού σπιτιού κι αιωρείτο απ' εκεί (ώστε να μη πλησιάζεται από τρωκτικά κ.α. ζώα) και χρησίμευε για τη φύλαξη των ψωμιών. Πρβλ. και την παροιμία:

 

Σπίτιν τζ’  όνομαν τζ’αι ταπατζ’ιάν με τα ψουμιά.

 

Η ταπατζ’ιά κατασκευαζόταν, συνήθως, από φλοιούς δέντρων.