Ρόκκα

Image

Η ηλακάτη. Εργαλείο που εχρησιμοποιείτο σε παλαιότερες εποχές για την κατασκευή κλωστής (βαμβακερής, μάλλινης, αλλά κυρίως λινής στην περιοχή της Μόρφου και αλλού).

 

Η ρόκκα ήταν τεμάχιο ξύλου, μήκους περί το 1,5 μέτρο και διαμέτρου περί τα 8 εκατοστόμετρα, συνήθως από κορμό μικρού δέντρου. Εφαρμοζόταν σε τρύπα επί μιας πέτρας (σύνηθες ήταν να χρησιμοποιείται το άνω μέρος του χερομυλιού που είχε τρύπα στο κέντρο). Επί του ξύλου αυτού ετοποθετείτο η ύλη από την οποία θα κατασκευαζόταν η κλωστή (στουππίν για τη λινή κλωστή, μαλλίν κουδελλινόν για την μάλλινη και παμπάτζ’ιν για τη βαμβακερή). Από εκεί η τεχνίτρα έπαιρνε το υλικό που χρειαζόταν και με το ροδάνιν της κατασκεύαζε την κλωστή.

 

Η λέξη προέρχεται από την ιταλική rocca.

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια