Καντάριν, κανταριτζής

Image

Το καντάριν, είναι όργανο μέτρησης βαρών. Η ελληνική ονομασία του είναι κεντηνάριον και η λατινική centenarium. Στην ιταλική λέγεται cantaro και στην τουρκική kantar.

 

Στην Κύπρο το καντάριν χρησιμοποιήθηκε εκτεταμένα, ιδίως κατά την περίοδο της Αγγλοκρατίας, η δε λέξη εξέφραζε κάποτε και ακαθόριστη ποσότητα (λ.χ. δκυό καντάρκα τεράτσια).

 

Κανταριτζ'ής (ο) λεγόταν ο ζυγιστής που χρησιμοποιούσε το καντάριν, κυρίως δε ο δημόσιος ζυγιστής. Η σύζυγός του λεγόταν κανταριτζ'ίνα (η).

 

Σε περιπτώσεις ποσοτήτων, η λέξη καντάριν εχρησιμοποιείτο στην Κύπρο και σε θηλυκό τύπο (μια κανταρκά....). Συνήθως «μια κανταρκά» σήμαινε ποσότητα προϊόντος τόσου βάρους όσου μπορούσε να τραβήξει ένα συνηθισμένο καντάριν.

Φώτο Γκάλερι

Image
Image