Κλουβίν

Εξάρτημα του αλακατιού. Κλουβίν λεγόταν ο οριζόντια τοποθετημένος τροχός που έπαιρνε την κίνηση με μοχλό που τον γύριζε το ζώο, και την μετέδιδε στην κάσια του αλακατιού η οποία με τη σειρά της αντλούσε με κάδους το νερό από το πηγάδι. Ο τροχός αυτός λεγόταν κλουβίν πιθανότατα επειδή βρισκόταν εγκλωβισμένος ανάμεσα στα δυο πιλιέρκα, δηλαδή πετρόκτιστους ή πλινθόκτιστους τοίχους στο χείλος του πηγαδιού. Οι τοίχοι αυτοί κρατούσαν ολόκληρο το σύστημα του αλακατιού (βλέπε λήμμα αλακάτιν).