Διφθεραλοιφός

Image

Η αρχαία αυτή κυπριακή λέξη σήμαινε τον δάσκαλο των γραμμάτων, δηλαδή της κυπριακής συλλαβικής γραφής. Η λέξη είναι σύνθετη, από την διφθέραν (= περγαμηνή, δέρμα γραφής) και το ρ. αλείφω (που είχε την έννοια του γράφω).

 

Η λέξη απαντάται σε επιτύμβια συλλαβική επιγραφή που βρέθηκε στην Πόλη Χρυσοχούς, το αρχαίο Μάριον, και αναφέρει:

 

Ὀνασαγόραυ τῷ Στασαγόραυ τῷ διφθεραλοιφῶν ἡμί. (Είμαι του Ονασαγόρα γιου του Στασαγόρα, του δασκάλου των γραμμάτων). Δεν είναι σαφές εάν ο δάσκαλος ήταν ο Ονασαγόρας ή ο πατέρας του.

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια