Συρνάμενα

Γενική ονομασία των ερπετών, επειδή αυτά σέρνονται στη γη. Στην Κύπρο απαντώνται διάφορα ερπετά, που όλα λέγονται συρνάμενα, αλλά και το καθένα έχει τη δική του ονομασία, όπου και παραπέμπουμε: θερκόν, δρόπης, κουφή, σαϊττάρης, όσ΄εντρα (βλέπε και γενικό λήμμα πανίδα).