Λαρτίν

Image

Το λίπος, ιδίως του χοιρινού κρέατος. Πρβλ. και τη γνωστή παροιμία: Νηστεύκει το λαρτ'ίν τζ'αι τρώει την μίλλαν, όπου η μίλλα είναι το παραγόμενο από το λαρτίν λίπος. Επίσης το ορτύκι, πουλί που έχει μπόλικο λίπος, λέγεται στην Κύπρο και λαρτοκουντούριν (το), όπου ως πρώτο συνθετικό έχει τη λέξη λαρτίν και δεύτερο τη λέξη κουντούριν (κοντόχοντρο). Γνωστή είναι επίσης η κυπριακή λέξη λαρτομουστατζ'ιάζω, που σημαίνει γεμίζω με λαρδί τα μουστάκια μου, δηλαδή τρώω καλά, είμαι καλοταϊσμένος.

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια

Φώτο Γκάλερι

Image