Βιλλούρι

Image

Λέγεται και καννούριν (το). Μικρή φουντάνα, μικρός κρουνός ή και σωληνάριο σκεύους από όπου τρέχει μικρή ποσότητα νερού ή άλλου υγρού.