Κιχητός

Image

Κιχητός ονομαζόταν από τους αρχαίους Κυπρίους το λατρευτικό σκεύος στο οποίο έβαζαν λιβάνι που εχρησιμοποιείτο για τη λατρεία της Αφροδίτης. Την ονομασία και την ερμηνεία της παραδίδει ο Ησύχιος (στη λέξη κιχητός).

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια

Φώτο Γκάλερι

Image
Image