Ζευκαλαδκειόν

Image

Το βουστάσιο, δηλαδή ο τόπος διαμονής των ζώων που χρησιμοποιούνται για όργωμα.