Κωλοΰρα

Image

Έτσι λέγεται σε διάφορες περιοχές της Κύπρου η μεγάλη κοφίνα, κατασκευασμένη από πλεγμένα καλάμια, που χρησιμοποιούνταν κυρίως για μεταφορά ενδυμάτων για πλύσιμο στους ποταμούς.