Κάτσινας ή κάτσυνας ή κάτσουνας

Γεωργικό εργαλείο που χρησιμοποιείται από τους γεωργούς όταν «κάμνουν ζευκάριν» (=αροτριούν). Πρόκειται για μικρή σιδερένια κατασκευή σε σχήμα λατινικού κεφαλαίου γράμματος L, που προσαρμόζεται στο κάτω άκρο του μακριού ξύλινου βουκέντρου. Χρησιμεύει για να ξύνονται οι λάσπες που προσκολλώνται στο υνί κατά τη διάρκεια του οργώματος. Με την άλλη άκρη του βουκέντρου, που είναι μυτερή, ο γεωργός κεντρίζει τα ζώα του.

 

Επειδή το εργαλείο αυτό βρίσκεται προσαρμοσμένο στο βούκεντρο, λέγεται και κατσ'ινοράβτιν (το), δηλαδή ραβδί του κάτσ'ινα.