Φαούτα

Image

Έτσι λέγεται στην Κύπρο ο γυρίνος (δηλαδή ο βάτραχος κατά το στάδιο εκείνο της ζωής του μετά την εκκόλαψη και πριν σχηματιστεί σε κανονικό βάτραχο).

 

* Φαούτα λέγεται και ο ξύλινος κόπανος (που στο σχήμα μοιάζει με γυρίνο) με τον οποίο, σε παλαιότερες εποχές, οι γυναίκες χτυπούσαν τα ρούχα όταν τα έπλεναν στη βρύση, στην πηγή ή στο ρυάκι. Είναι φτιαγμένη από χοντρό στερεό ξύλο και χρησιμεύει για το κουπάνισμα ή φαούτισμα διαφόρων προϊόντων. Πολλές νοικοκυρές στα παλιά χρόνια χρησιμοποιούσαν τη φαούτα
και στο πλύσιμο των ρούχων στο ποταμό. Κτυπούσαν τα ρούχα με τη φαούτα για να καθαρίσουν καλύτερα και να φύγουν οι σαπουνιές και το βρώμικο νερό.

 

  • Επίσης φαούτα λέγεται ξύλινο εργαλείο των οικοδόμων. Πρόκειται για μικρό σανίδι με χειρολαβή στο επάνω μέρος, που χρησιμοποιείται για στρώση του σοβά.

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια