Καλαϊτζής

Λαϊκός τεχνίτης που δεν απαντάται πλέον στην Κύπρο, εκείνος που γάνωνε τα οικιακά σκεύη χρησιμοποιώντας καλάιν(= κασσίτερος). Λεγόταν και γανωματής.

 

Βλέπε λήμμα γανωματής.