Κάραντον λόρδος

Τίτλος που δόθηκε το 1964 στον Βρετανό πολιτικό σερ Χιου Μάκιντος Φουτ, τελευταίο κυβερνήτη της Κύπρου της περιόδου της Αγγλοκρατίας. Βλέπε λήμμα Φουτ σερ Χιου Μάκιντος.