Άμαντος Κωνσταντίνος

Image

Ελλαδίτης βυζαντινολόγος, καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών και Ακαδημαϊκός. Καταγόταν από τη Χίο. Γεννήθηκε στη Χίο, στο χωριό Ζυφιάς, στις 2 Αυγούστου 1874. Σπούδασε στα Πανεπιστήμια Αθηνών, Μονάχου και Βερολίνου, κι εργάστηκε για 10 χρόνια (1904 - 1914) στη Μέση Εκπαίδευση.

Στο διάστημα αυτό, διετέλεσε και διευθυντής του Παγκυπρίου Γυμνασίου στη Λευκωσία (1911-12). Το 1925 έγινε καθηγητής της βυζαντινής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Χρημάτισε υπουργός Παιδείας στην κυβέρνηση του Πλαστήρα (1945), οπότε υπέβαλε νομοσχέδιο για την εισαγωγή της δημοτικής γλώσσας στα σχολεία. Έγραψε πολλές μελέτες πάνω σε θέματα γλωσσικά, ιστορικά και λαογραφικά. Ανάμεσα στα κυριότερα εκδομένα έργα του είναι και η «Σύντομος Ἱστορία τῆς Κύπρου», που εξεδόθη το 1956. Ενδιαφέρθηκε πολύ για την κυπριολογία και σε πολλές μελέτες του εγκατασπείρει πληροφορίες για την Κύπρο. Συνδεόταν με φιλία με πολλούς Κυπρίους λογίους και προπάντων με τον Λουκή Ακρίτα, τον οποίο και ενθάρρυνε αποφασιστικά στις πνευματικές και πολιτικές του αναζητήσεις προς μια κεντροαριστερή δημοκρατική ιδεολογία.

Πέθανε στην Αθήνα στις 23 Ιανουαρίου 1960.

 

Φώτο Γκάλερι

Image