Κέφαλος

Image

Μυθικό πρόσωπο που συνδέεται με την απώτερη κυπριακή Αρχαιότητα. Σύμφωνα προς τον Απολλόδωρο, ο Κέφαλος ήταν γιος του θεού Ερμή και της Έρσης. Τον Κέφαλο τον ερωτεύτηκε η Ηώς και γέννησε απ' αυτόν στη Συρία τον Τιθωνό, πατέρα του Φαέθοντος. Εγγονός του Φαέθοντος ήταν ο Σάνδακος, πατέρας του μυθικού βασιλιά της Κύπρου Κινύρα.

 

Σύμφωνα προς άλλη γραμμή παραδόσεως, ο Κέφαλος ήταν γιος του Πανδίονος και της Έρσης, απέκτησε δε δυο παιδιά, τον Αώον και τον Πάφο. Μητέρα του Αώου αναφέρεται και η Ηώς. Ο Αώος υπήρξε ο πρώτος μυθικός βασιλιάς της Κύπρου και έδωσε το όνομά του σε έναν ποταμό και ένα βουνό της. Ο άλλος γιος του Κέφαλου, ο Πάφος, ίδρυσε την ομώνυμη πόλη της Κύπρου.