Οπάων Μελάνθιος

Image

Επίθετο του θεού Απόλλωνος στην αρχαία Κύπρο. Μαρτυρείται σε περισσότερες από δεκαπέντε επιγραφές που βρέθηκαν στο χωριό Αμαργέτη της επαρχίας Πάφου. Οι επιγραφές αυτές είναι αναθηματικές και ανήκουν προφανώς σε ιερό του Απόλλωνος που λατρευόταν στην αγροτική αυτή περιοχή της Κύπρου. Το περιεχόμενό τους είναι συχνά ευχαριστήριο και συνόδευαν τάματα για θεραπείες που ο Απόλλων πρόσφερε στους ίδιους τους αναθέτες ή σε μέλη των οικογενειών τους. Οι περισσότερες απ’ αυτές τις επιγραφές βρέθηκαν σε ανασκαφές του 1888.

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια

Φώτο Γκάλερι

Image