Ελείτας

Image

Επίθετο του θεού Απόλλωνος στην αρχαία Κύπρο, που μαρτυρείται από επιγραφή που έχει βρεθεί στην περιοχή της αρχαίας Ταμασσού. Η επιγραφή, που είναι συλλαβική, αναφέρει ότι κάποιος Μνασής γιος του Νουμηνίου, αφιέρωσε ανδριάντα

 

τῷ  Ἀπείλωνι τῷ  Ἐλείτᾳ 

ί[ν]τύχᾳ.

 

δηλαδή: «Στον Απόλλωνα τον Ελείταν για το καλό».

 

Το επίθετο αυτό δόθηκε στον Απόλλωνα πιθανότατα εξαιτίας της ιδιότητάς του ως θεού των ελών, δηλαδή των λιβαδιών, όπως ακριβώς και το επίθετο Ὑλάτης του ιδίου θεού, ως προστάτη των ὑλῶν (= δασών). Ωστόσο υπάρχει και η γνώμη ότι ο Απόλλων πήρε το επίθετο Ἐλείτας εξαιτίας της λατρείας του στην πόλη Ἐλος της Πελοποννήσου, απ’ όπου και η θεά  Ήρα πήρε το επίθετο Ἑλεία. Άλλοι πάλι υποστηρίζουν ότι ο θεός είχε αυτό το επίθετο επειδή διέθετε κάποιο ιερό στην Κύπρο που βρισκόταν κτισμένο σε ελώδη τοποθεσία.