Μεγασσάρης ή Mεγάσσαρος

Μυθικό πρόσωπο, ένας από τους πολλούς προγόνους του αρχαίου βασιλιά και αρχιερέα της Κύπρου Κινύρα*. Ο Μεγασσάρης αναφέρεται από τον Απολλόδωρο (Βιβλιοθ. 3.14,3) ως βασιλιάς των Υριέων και παππούς του Κινύρα από την κόρη του Φαρνάκη* (Βλέπε το γενεαλογικό δέντρο του Κινύρα στο σχετικό λήμμα).