Θείας

Αρχαίο μυθικό πρόσωπο που αναφέρεται άλλοτε ως πατέρας του βασιλιά και αρχιερέα της Κύπρου Κινύρα* και άλλοτε συγχέεται μ' αυτόν έχοντας τα ίδια παιδιά με τον Κινύρα, τον Άδωνι και τη Σμύρνα ή Μύρρα. Σύζυγος του Θείαντος αναφέρεται η Ωρείθεια, κόρη του βασιλιά της Αττικής Ερεχθέως, στοιχείο που συνδέει τον Θείαντα με τον ευρύτερο ελληνικό μυθολογικό κόσμο. Η εθνικότητα του Θείαντος παρουσιάζει δυο εκδοχές: Ο Σουίδας στο Λεξικό του τον αναφέρει ως βασιλιά της Κύπρου. Αντίθετα ο Απολλόδωρος (Βιβλ. 3.14,4), στηριζόμενος σε πληροφορία του Πανύασι, τον παρουσιάζει ως βασιλιά των Ασσυρίων.