Λυκαονία

Image

Χώρα που, κατά τη μυθολογική παράδοση, αποτελούσε τμήμα της Μικράς Ασίας, απέναντι από την Κύπρο. Όπως λέγει ο Ορφέας στα Ἀργοναυτικά του (1285-1290), ο «θαλασσομάλλης» Ποσειδών είχε κάποτε οργιστεί με τον Δία, οπότε με φοβερό σεισμό κατέστρεψε τη Λυκαονία μετατρέποντάς την σε μικρότερα κομμάτια που σκορπίστηκαν στη Μεσόγειο θάλασσα. Τα κομμάτια αυτά ήσαν η Κύπρος, η Σαρδηνία και η Εύβοια:

 

...Αὐτάρ κυανοχαῖτα, χολωσάμενος Διΐ πατρί, τύψε Λυκαονίην γαίης κρηπῖδα τριαίνῃ καί ῥά οἱ ἀΐγδην σκέδασεν κατ’ ἀπείρονα πόντον, νήσους εἰναλίας ἔμεναι˙ τάς oἱ  ὀνόμηναν Σαρδώ τ’, Εὒβοιάν τ’, ἔπι δ’ αὖ Κύπρον ἠνεμόεσσαν...

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια