Ιδάλιον

Θεότητες

Image

Σημαντική θεότητα που λατρευόταν στην πόλη του Ιδαλίου ήταν η κατ’ εξοχήν ελληνική Αθηνά, της οποίας ναός υφίστατο στη μια από τις δυο ακροπόλεις. Στην πινακίδα του Ιδαλίου η θεά Αθηνά αναφέρεται δυο φορές:

...τάν ἱερήFιjαν τᾶς Ἀθάνας... (=την ιέρεια της Αθηνάς)

και

...τάν θιόν τάν Ἀθάναν τάν περ’ Ἐδάλιον... (=την θεά την Αθηνά που είναι στο Ιδάλιον).

 

Βλέπε λήμμα: ΑΘηνά Αθήνη

 

Είναι σημαντικό το ότι η συμφωνία του γιατρού Ονασίλου με τον βασιλιά και την πόλη του Ιδαλίου γράφτηκε στην πινακίδα που βρέθηκε, κι η πινακίδα τοποθετήθηκε στον ναό της Αθηνάς στο Ιδάλιον, επισφραγίστηκε δε με όρκο.

 

Το όνομα της θεάς Αθηνάς βρίσκεται γραμμένο και πάνω σε αιχμή δόρατος που προέρχεται και πάλι από τον αρχαίο χώρο του Ιδαλίου. Η επιγραφή αυτή αναφέρει:

Τᾶ  Ἀθάνα τᾶ ἰν Ἐδαλί... (=Στην Αθηνά του Ιδαλίου...)

 

Βλέπε λήμμα: Ονάσιλος Ονασικύπρου

 

Εξάλλου, σε μαρμάρινη πλάκα που βρέθηκε στην περιοχή του Ιδαλίου, η θεά Αθηνά μνημονεύεται με το φοινικικό της όνομα Ανάτ.

 

Ο ναός της Αθηνάς στο Ιδάλιον καταστράφηκε περί το 470 π.Χ., όταν δηλαδή η πόλη κατακτήθηκε από τους Φοίνικες.

 

Βλέπε λήμμα: Φοίνικες και Κύπρος

 

Άλλη σημαντική θεότητα που λατρεύθηκε στο Ιδάλιον ήταν η Αφροδίτη. Εκτός από το γεγονός ότι η περιοχή του Ιδαλίου συνδέθηκε στην αρχαία μυθολογική παράδοση με τον χαμό του Αδώνιδος, εραστή της Αφροδίτης, η λατρεία της θεάς στην πόλη αυτή μαρτυρείται από διάφορες φιλολογικές πηγές. Ο Κάτουλλος αναφέρει ότι η Αφροδίτη κατοικούσε στο Ιδάλιον, στους Γόλγους και στην Αμαθούντα. Εξάλλου ο Βιργίλιος μνημονεύει ναό της Αφροδίτης στο Ιδάλιον, καθώς και ιερό άλσος με μαντζουράνες, αφιερωμένο στη θεά του έρωτα. Από τους Έλληνες συγγραφείς, ο Θεόκριτος αποκαλεί την Αφροδίτη δέσποινα που αγαπά τους Γόλγους και το Ιδάλιον:

...Δέσποιν’, ἅ Γολγώς τε καί Ἰδάλιον ἐφίλησας...

 

Βλέπε λήμμα: Αφροδίτη θεά

 

Επίσης, ο Ελληνολατίνος ποιητής Κλαυδιανός αποκαλεί Ιδαλίας, δηλαδή Δαλιώτισσες, τις τρεις Χάριτες που φροντίζουν την Αφροδίτη.

 

Βλέπε λήμμα: Απόλλωνας

 

Η λατρεία του Απόλλωνος στο Ιδάλιον μαρτυρείται επίσης από επιγραφές που έχουν βρεθεί στην περιοχή της πόλης. Σε αυτές, ο θεός αναφέρεται με τα επίθετα Αμυκλαίος και Άμυκλος. Ναός αφιερωμένος στον Απόλλωνα ανεσκάφη εξάλλου στις αρχές του 20ού αιώνα από τον Η. Lang σε τοποθεσία μεταξύ των δυο ακροπόλεων του Ιδαλίου. Από τον ναό αυτό δεν σώζεται σήμερα τίποτε.

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια

 

 

Φώτο Γκάλερι

Image