Θυμαρέτη

(Μυθ.).  Κατά τους αρχαίους σχολιαστές, η Θυμαρέτη ήταν κόρη του Πυγμαλίωνος*, ο οποίος ήταν κατά μια μυθολογική παράδοση, Φοίνικας που ήλθε στην Κύπρο. Κατά την ίδια παράδοση (Σχόλια εἰς Διονύσιον Περιηγητήν, 509), τη Θυμαρέτη νυμφεύθηκε ο μυθικός βασιλιάς της Κύπρου Κινύρας*, που απέκτησε μ' αυτήν δυο παιδιά, τον Οξύπορο και τον Άδωνι.

 

Ο Απολλόδωρος (Βιβλιοθήκη, 3, 14.3) γράφει ότι η κόρη του Κυπρίου βασιλιά Πυγμαλίωνος, σύζυγος του Κινύρα και μητέρα των Οξυπόρου και Αδώνιδος, λεγόταν Μεθάρμη.