Ορομπάτας

Image

Επίθετο του Διός στην αρχαία Κύπρο. Μαρτυρείται από επιγραφή που βρέθηκε στον Άγιο Τύχωνα, στην περιοχή της αρχαίας Αμαθούντος.

 

Για το επίθετο Ὀρομπάτας έγιναν διάφορες υποθέσεις. Μερικοί υποστήριξαν ότι δεν είναι κυπριακό κι έδωσαν ποικίλες ετυμολογήσεις. Κατά τον Κ. Χατζηϊωάννου (Τά ἐν Διασπορᾷ, Β΄, σσ. 188-190 και ΑΚΕΠ , Δβ΄,αρ. 28.28), το επίθετο αυτό του Διός είναι κυπριακό και σύνθετο από τη λέξη ὄρος (=σύνορο) και το ρήμα της κυπριακής διαλέκτου πάταμι ή και πατάω (=βλέπω, προσέχω, φυλάω). Συνεπώς το επίθετο σήμαινε τον φύλακα των συνόρων (της πόλης της Αμαθούντος).

 

Η ερμηνεία αυτή ενισχύεται και από το γεγονός ότι υπήρχε στην αρχαία Κύπρο και γιορτή που ονομαζόταν Περιόρια (τα), δηλαδή γιορτή των ορίων θεών (=των θεών-προστατών των συνόρων).