Κουριάς άκρα

Αρχαία ονομασία του ακρωτηρίου που λέγεται σήμερα Ζευκάριν (Ζευγάρι) κι αποτελεί το νοτιοδυτικό άκρο της χερσονήσου του Ακρωτηρίου.

 

Ο Κλαύδιος Πτολεμαίος δίνει στο ακρωτήρι την ονομασία αυτή και καθορίζει τη θέση του σε γεωγραφικό μήκος 65°30' και γεωγραφικό πλάτος 34°45'. Ο Στράβων πάλι αναφέρει με την ίδια ονομασία το ακρωτήρι αυτό που το περιγράφει ότι έχει σχήμα χερσονήσου: ...εἶτα Κουριάς [άκρα] χερρονησώδης...

 

Το ακρωτήρι, που αναφέρεται και στον Σταδιασμόν ως Κουριακόν, πήρε την ονομασία αυτή επειδή βρίσκεται κοντά στην αρχαία πόλη του Κουρίου, στα όρια της οποίας περιλαμβανόταν.