Κούκσον Τσαρλς Άλφρεντ Charles Alfred Cookson

Image

Άγγλος νομικός που υπηρέτησε στην Κύπρο σαν νομικός σύμβουλος της κυπριακής κυβέρνησης κατά τους πρώτους μήνες της Αγγλοκρατίας, από τις 30 Αυγούστου 1878 μέχρι τις 8 Μαρτρίου 1879. Στις 7 Οκτωβρίου 1878 διορίστηκε, λόγω της ανώτερης θέσης του, σαν μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου και σαν ένα από τα τρία επίσημα μέλη του πρώτου Νομοθετικού Συμβουλίου.

 

Ο Κούκσον στο σύντομο διάστημα που υπηρέτησε στην Κύπρο συνέβαλε στην εισαγωγή των πρώτων περιορισμένων αλλαγών στο σύστημα της απονομής της δικαιοσύνης, αλλαγών που απέβλεπαν κυρίως στη διατήρηση και εξυγίανση των οθωμανικών θεσμών. Η διατήρηση των θεσμών αυτών εντασσόταν στα πλαίσια της αγγλικής μεσανατολικής πολιτικής του πρωθυπουργού Ντισραέλι για εισαγωγή μεταρρυθμίσεων στην Οθωμανική αυτοκρατορία (σχετική πρόνοια είχε περιληφθεί και στην αγγλοτουρκική σύμβαση της 4 Ιουνίου 1878 με την οποία η Αγγλία κατέλαβε την Κύπρο), με σκοπό την ανακοπή της παρακμής της Οθωμανικής αυτοκρατορίας από την επενέργεια εσωγενών και εξωγενών παραγόντων, και την ενίσχυση της. Την πολιτική αυτή δεν υιοθέτησε ο Γλάδστων, όταν διαδέχτηκε τον Ντισραέλι στην πρωθυπουργία το 1880. Ύστερα από τις σφοδρές αντιδράσεις τόσο των Ελλήνων της Κύπρου όσο και των Φιλελευθέρων στην αγγλική Βουλή εναντίον της διατήρησης των οθωμανικών θεσμών στην απονομή της δικαιοσύνης στην Κύπρο, ο Γλάδστων διά του υπουργού Αποικιών Κίμπερλυ* προέβη το Μάρτιο του 1883 σε ευρύτατη και αρκετά επιτυχημένη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος στην Κύπρο.