Κουμνιαστά

Image

Έτσι λέγονταν τα φαγώσιμα είδη που σε παλαιότερες εποχές αποθηκεύονταν και διατηρούνταν μέσα σε κούμναν (μετρίου μεγέθους πήλινο δοχείο).

 

Το κουμνιαστό κρέας, κυρίως το χοιρινό, αποθηκευόταν ως εξής: Αφού ψηνόταν σε μεγάλα κομμάτια στη φωτιά, στη συνέχεια ετοποθετείτο σε κούμναν. Βραζόταν ύστερα λίπος που έλιωνε και ριχνόταν επίσης στην κούμναν μέχρι που σκέπαζε εντελώς το κρέας. Όταν το λίπος κρύωνε, κάλυπτε το κρέας αεροστεγώς κι έτσι μπορούσε να διατηρηθεί. Ήσαν απαραίτητες τέτοιες μέθοδοι διατήρησης κρέατος κ.α. αγαθών, σε εποχές που δεν υπήρχαν στην Κύπρο ψυγεία και παρόμοιος μηχανικός εξοπλισμός.

Φώτο Γκάλερι

Image