Κουρελλός

Είδος παραδοσιακού αγγείου που κατασκευαζόταν από πηλό στα κυπριακά αγγειοπλαστεία. Είναι μετρίου μεγέθους αγγείο (λίγο μεγαλύτερο από το σταμνί*) με δυο χειρολαβές, περίπου παρόμοιο με τους αρχαίους αμφορείς. Ο κουρελλός ήταν αλειφτός (=εφυαλωμένος), πράγμα που του έδινε στεγανότητα. Χρησίμευε ως αποθηκευτικό αγγείο. Συνήθως φυλάγονταν σ’ αυτό χαλλούμια, λάδι και άλλα προϊόντα.