Λαρνάκιος ή Ναρνάκιος

Επίθετο με το οποίο ο θεός Ποσειδών είχε λατρευθεί στην αρχαία Κύπρο.

 

Σ' επιγραφή που βρέθηκε στην περιοχή του χωριού Λάρνακας της Λαπήθου, χαραγμένη σε μαρμάρινη στήλη, γίνεται λόγος για τον αρχιερέα Πραξίδημο και τους ιερείς το Ποσε[ι]δώνοςτοῦ Ναρνακίου.

 

Η επιγραφή αποτελεί ψήφισμα του αρχιερέα και των ιερέων του θεού Ποσειδώνος, με το οποίο τιμάται ένας ευεργέτης τους, ο Νουμήνιος Νουμηνίου, τον 4ο π.Χ. αιώνα.

 

Η επιγραφή έχει ως εξής:

 

Νουμήνιος Νουμηνίου,

ἐπειδή Νουμήνιος Νουμηνίου, εὐεργέτης ὤν τῆς πόλεως, διετέλει δέ τήν πᾶσαν ἐπιμέλειαν ποιούμενος τοῦ τέ ἀρχιερέως καί τῶν ἱερέων καί λόγῳ καί ἔργῳ  ἔδοξεν Πραξιδήμῳ   τῷ  ἀρχιερεῖ καί τοῖς ἱερεῦσι τοῦ Ποσε[ι]δῶνος τοῦ Ναρνακίου δοῦναι Νουμηνίῳ καί ἐγγόνοις ὧν ἄν θύωσιν ἀτέλε[ι]αν τῶν γερῶν εἰς τόν ἅπαντα χρόνον. [Τ]ύχῃ τῇ  ἀγαθῇ.

 

Το επίθετο Ναρνάκιος της επιγραφής προέρχεται από το Λαρνάκιος, αλλά το αρχικό γράμμα Λ μετετράπη σε Ν από αφομοίωσή του με το ν της δεύτερης συλλαβής. Συνεπώς το επίθετο υποδήλωνε ότι ο θεός λατρευόταν στον οικισμό Λάρνακας (ο), απ' όπου κι ο χαρακτηρισμός του ως Λαρνάκιος. Η ονομασία Λάρνακας σήμαινε βαθούλωμα, κοιλότητα, και δεν έχει σχέση με τη λάρνακα, δηλαδή τη σαρκοφάγο.