Λεύκιος ’ξιος Νάσων Levkius Axius Naso

Ρωμαίος ανθύπατος (proconsul) της Κύπρου, δηλαδή διοικητής του νησιού, κατά το 29/30 μ.Χ. Οι ανθύπατοι που υπηρετούσαν στην Κύπρο ήσαν Ρωμαίοι συγκλητικοί της τάξης των πραιτώρων κι αναλάμβαναν το αξίωμά τους για ένα περίπου χρόνο που άρχιζε την 1η του Ιουλίου. Είχαν ως βοηθούς έναν κβαίστορα (quaestor) και έναν ληγάτο (legatus pro praetore) και συνοδεύονταν κι από προσωπική ακολουθία.

 

Η ανθυπατία του Λευκίου Αξίου Νάσωνος στην Κύπρο μαρτυρείται από επιγραφή που βρέθηκε στη Λάπηθο κι αναφέρεται σε ευεργεσίες και στήσιμο αγάλματος του Τιβερίου    από τον ’δραστο* Αδράστου. Η επιγραφή, στη βάση του αγάλματος, αναφέρει ότι τούτο είχε στηθεί ἐπί Λευκίου Ἀξίου Νάσωνος ἀνθυπάτου καί Μάρκου Ἐτρειλίου Λουπέρκου πρεσβευτο [=ληγάτου], καί Γαΐου Φλαβίου Φίγλου ταμία [=κβαίστορος] το 31ο έτος της δημαρχιακής εξουσίας του Τιβερίου, δηλαδή το 29/30 μ.Χ.