Άριστος

Κύπριος, εραστής του Σελευκίδη βασιλιά της Συρίας Αντιόχου Β' του Θεού (261 - 246 π.Χ.). Σύμφωνα προς όσα αναφέρει ο Αθήναιος (Δειπνοσοφισταί, 10.438), ο Αντίοχος* ήταν μέθυσος και τεμπέλης, γι’αυτό και το βασίλειο του κυβερνούσαν δυο Κύπριοι εραστές του, ο Άριστος και ο Θεμίσων.