Πνυ

Image

Βασιλιάς της αρχαίας Πάφου, του οποίου το πλήρες όνομα δεν σώθηκε. Για τον βασιλιά αυτόν υπάρχει μόνο επιγραφική μαρτυρία σε νομίσματά του που έχουν βρεθεί, στα οποία διαβάζεται (σε συλλαβική γραφή) η συλλαβή Πνυ. Από τους ειδικούς το όνομα του βασιλιά —που πρέπει να ήταν ελληνικό—συμπληρώνεται είτε σε Πνύτος είτε σε Πνυταγόρας. Ο George Hill θεωρεί ότι βασίλεψε στην Πάφο κατά τις αρχές του 5ου π.Χ. αιώνα, ενώ ο Ol. Masson τοποθετεί τη βασιλεία του στα μέσα του ίδιου αιώνα. Είναι όμως πολύ πιθανό να υπήρξαν δυο βασιλιάδες της Πάφου με το ίδιο όνομα: Πνυ[...], ο δεύτερος, ίσως, εγγονός του πρώτου, κι ανάμεσά τους τοποθετείται ο Στάσανδρος (γύρω στα 460 π.Χ.). Στην περίπτωση αυτή ο Στάσανδρος θα πρέπει να ήταν γιος του πρώτου Πνυ [...] και πατέρας του δεύτερου.

 

Το Πνυτ- ως πρώτο συνθετικό ονομάτων Κυπρίων της Αρχαιότητας είναι πολύ κοινό. Τέτοια ονόματα είναι: Πνυταγόρας, Πνύτος, Πνυτοκράτης, Πνυτίλος, όπως και τα γυναικεία: Πνυτάριν, Πνυτάριον, Πνυτόκλα.