Ηρακλείδης Ύλλου

Κύπριος, πιθανότατα Σαλαμίνιος, που διετέλεσε γυμνασίαρχος στις αρχές του 1ου μ.Χ. αιώνα, και διά βίου αρχιερέας του Ολυμπίου Διός και των Σεβαστών. Μας είναι γνωστός από επιγραφή που βρέθηκε στη Σαλαμίνα και χρονολογήθηκε στο έτος 21/22 μ. Χ.

 

Εκτός από αρχιερέας του Διός, ο Ηρακλείδης αναφέρεται στην επιγραφή και ως διά βίου αρχιερέας των Σεβαστών. Οι Σεβαστοί ήσαν οι Οκταβιανός Αύγουστος και Τιβέριος που είχαν θεοποιηθεί.

 

Επειδή η επιγραφή φέρει ίχνη από προσπάθεια να σβηστεί, πιθανώς αργότερα ο Ηρακλείδης είχε περιπέσει σε δυσμένεια για κάποιους λόγους, εκτός εάν η προσπάθεια καταστροφής κι εξάλειψης της τιμητικής για τον Ηρακλείδη χειρονομίας της πόλης του είναι μεταγενέστερη κι άσχετη ενέργεια.