Δημήτριος

Έλληνας στην υπηρεσία των Βενετών στην Κύπρο. Τον αναφέρει στο Χρονικόν του ο Γεώργιος Βουστρώνιος, που σημειώνει ότι τον Αύγουστο του 1473 ο Δημήτριος ήταν επικεφαλής (μαζί με κάποιον Ράλλη) βενετικής δύναμης από 6 γαλέρες και 50 στρατιώτες στην Αμμόχωστο.