Κορτέζι Μιχαήλ Michael Cortesi

Image

Αναφέρεται ως πρόσωπο που είχε αναμειχθεί ενεργά στις συνωμοσίες του καταλανικού κόμματος κατά των Βενετών στην Κύπρο, κατά το 1473, αμέσως μετά το θάνατο του βασιλιά της Κύπρου Ιακώβου Β' του Νόθου. Ο ντε Μας Λατρί τον μνημονεύει μεταξύ των μελών της αντιβενετικής παράταξης στην Κύπρο, που συνελήφθησαν και μεταφέρθηκαν από τον Βίκτωρ Σοράντζο στη Βενετία , όπου και φυλακίστηκαν. Είναι πιθανώς το ίδιο πρόσωπο που αναφέρει ο Φλώριος Βουστρώνιος ότι είχε σταλεί στην Πάφο για να εξασφαλίσει από τους εκεί ευγενείς τον όρκο πίστης στην Αικατερίνη Κορνάρο, αμέσως μετά τον θάνατο του συζύγου της Ιακώβου Β'. Φαίνεται επίσης να σχετίζεται με τον αναφερόμενο από τον Γεώργιο Βουστρώνιο Ιωάννη Κορτέζι*.