Μπερεκσεμές Berekshemesh

Φοίνικας βασιλιάς της αρχαίας πόλεως της Λαπήθου. Η βασιλεία του τοποθετείται χρονικά κατά τα τέλη του 4ου π.Χ. αιώνα. Η Λάπηθος βρισκόταν στα χέρια των Φοινίκων κατά τον 5ο και τον 4ο π.Χ. αιώνα. Ο Μπερεκσεμές είναι ο προτελευταίος γνωστός βασιλιάς της πόλης, με τελευταίο τον Πράξιππο Β΄ κατά τα Ελληνιστικά χρόνια, οπότε το βασίλειο καταργήθηκε. Ο Μπερεκσεμές μαρτυρείται από επιγραφικές πηγές.