Μπον Ιερώνυμος Geronimo Bon

Βενετός ανώτατος αξιωματούχος στην Κύπρο κατά την περίοδο της Βενετοκρατίας. Υπηρέτησε ως καπετάνιος κατά το 1501. Οι καπετάνιοι (capitani) διορίζονταν από τη Βενετία, ήταν ανώτατοι διοικητικοί και στρατιωτικοί αξιωματούχοι και είχαν την έδρα τους στην Αμμόχωστο.