Γονέμης Αλέξανδρος

Image

Πρόξενος της Βενετίας στην Κύπρο στα 1625 κατά την περίοδο της Οθωμανοκρατίας με έδρα τη Λαρνακα.  Στις 4 Σεπτεμβρίου τον συνάντησε ο περιηγητής Πιέτρο ντελλα Βάλλε στις Αλυκές της Λάρνακας και τον χαρακτηρίζει όχι ένα από τους Βενετούς ευγενείς, αλλά άνθρωπο της τάξεως των αξιοπρεπών εντίμων αστών, που συχνά προμηθεύει την Δημοκρατία [της Βενετίας] με γραμματείς. Γι' αυτό τον λόγο, αν και ο Αλέξανδρος Γονέμης δεν υπάγεται στον Βενετό πρόξενο του Χαλεπίου, όπως θα έπρεπε να υπάγεται ένας υποπρόξενος, ωστόσο ο πρόξενος στο Χαλέπι, όντας ευγενής και με ευρύτερη επιρροή στα μέρη εκείνα, έχει κάποια προτεραιότητα έναντι του Κυπρίου συναδέλφου του.

 

Βλέπε λήμμα: Σχέσεις Βενετίας και Κύπρου μετά το 1570

 

Από αυτό προκύπτει ότι ο Αλέξανδρος Γονέμης μάλλον θα ήταν υποπρόξενος της Βενετίας στην Κύπρο και όχι πρόξενος με πλήρεις αρμοδιότητες. Η σχετικώς υποδεέστερη έναντι των ευγενών   Βενετών κοινωνική θέση του Γονέμη πιθανώς οφείλεται στο ότι είχαν ανεβεί την κοινωνική κλίμακα στην Κύπρο επί Λουζινιανών, όπως συνέβαινε και στην Κρήτη και στα Επτάνησα.

 

Βλέπε λήμμα:  οικογένεια Γονέμη 

 

Ο Αλέξανδρος Γονέμης ήταν γιος του Δημητρίου, ασφαλιστή και μεσίτη εμπορικών πλοίων στη Βενετία κατά τα έτη 1592 - 1609, συνεργαζόμενος με άλλους Κυπρίους εκεί.

 

Βλέπε λήμμα: Τα πρώτα προξενεία στην Κύπρο

 

Ως πρόξενος της Βενετίας στην Κύπρο, συνετέλεσε πολύ, σε συνεργασία με τον Έλληνα έμπορο Δημήτριο Θεοδωρίδη, στην εκδίωξη των Ιησουιτών από το νησί, με εντολή του Βενετού πρέσβη στο Χαλέπι (κατά τα έτη 1626- 1627).

 

Πηγή:

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια