Μενοίτιος

Ιστορικό πρόσωπο των Ελληνιστικών χρόνων, ναύαρχος του Πτολεμαίου Α΄. Ο Μενοίτιος αναφέρεται από τον Διόδωρο τον Σικελιώτη (Βιβλιοθήκη Ἱστορική, 20.52,5), στην εξιστόρηση της ναυμαχίας μεταξύ του Πτολεμαίου Α΄ και του Δημητρίου Πολιορκητή, που έγινε κοντά στην κυπριακή Σαλαμίνα το 307 π.Χ. Σύμφωνα με την αφήγηση του Διόδωρου, κατά τη διάρκεια της ναυμαχίας ο αδελφός του Πτολεμαίου Μενέλαος*, στρατηγός στη Σαλαμίνα, επάνδρωσε τα εξήντα πλοία που είχε στο λιμάνι της πόλης και διόρισε σ’ αυτά ναύαρχο τον Μενοίτιο. Αυτός, αφού κατέβαλε την αντίσταση των εχθρικών πλοίων, βγήκε στο πέλαγος. Στη συνέχεια όμως επέστρεψε στη Σαλαμίνα, χωρίς να προλάβει να συμμετάσχει στην τελική φάση της ναυμαχίας.