Ιμπραχίμ πασάς

Image

Κυβερνήτης της Κύπρου. Τα χρονικά όρια κυβερνητείας του ήταν 29 Δεκεμβρίου 1873- 21 Φεβρουαρίου 1874, με μικρά περιθώρια πριν ή κατόπιν (πρβλ. λήμμα Βεΐς πασάς Μεχμέτ). Ο Ιμπραχίμ έφθασε στην Κύπρο διορισμένος από τον βαλή του βιλαετίου του Αρχιπελάγους λίγο προ της 29ης Δεκεμβρίου 1873, οπότε η άφιξή του σημειώνεται σε έγγραφο του Φόρεϊν Όφφις, αλλά ανεκλήθη σύντομα στα Δαρδανέλλια γι' άλλη υπηρεσία. Η ανάκλησή του προκάλεσε γενική θλίψη στην Κύπρο, διότι από κυβερνήτη σταλμένο από τον βαλή, οι προσδοκίες του λαού ήσαν μεγάλες. Η αναχώρησή του τοποθετείται λίγο μετά τις 21 Φεβρουαρίου 1874, πάντως προ της αφίξεως του διαδόχου του Μεχμέτ Νασίφ, που έφθασε στις 13 Μαρτίου 1874. Σώζεται έγγραφο της 21ης Φεβρουαρίου 1874 με τη σφραγίδα του ως μουτασαρρίφη της Κύπρου, και με σφραγίδες του ναΐπη, του μουφτή, του αρχιεπισκόπου Σωφρονίου κ.α. αξιωματούχων, που ζητούσε από τις κεντρικές αρχές (Κωνσταντινουπόλεως) μισθό για τη μαία της Λευκωσίας Omriye, με 13 παιδιά και 50 χρόνια στο επάγγελμα (Ι.Π. Θεοχαρίδη,    Κατάλογος Ὀθωμανικῶν Ἐγγράφων τῆς Κύπρου ἀπό τά Ἀρχεῖα τῆς Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης τῆς Σόφιας, 1571 -1878, Λευκωσία, 1984, αρ. 306).