Κανάλε Μαρκαντώνιος Marcantonio Canale

Image

Βενετός αξιωματούχος, που υπηρέτησε στην Κύπρο το 1526 ως καπετάνιος (capitano) της Αμμοχώστου. Οι καπετάνιοι της Αμμοχώστου ή, όπως αλλιώς ελέγοντο, καπετάνιοι της Κύπρου, ήσαν ανώτατοι διοικητικοί και στρατιωτικοί αξιωματούχοι που είχαν έδρα τους την Αμμόχωστο.